Historie

Společnost FPOS a.s. byla založena v roce 1992 v Ústí nad Orlicí. V prvních letech své existence se zabývala výrobou různých konstrukcí jako jsou zábradlí, schodiště, nebo jednodušší strojní součásti. Postupem času se rozšířilo strojní vybavení a tím i portfolio poskytovaných služeb ve strojírenské výrobě. Kusová výroba strojních součástí včetně zajištění tepelného zpracování a povrchových úprav, výroba a montáž celků pro textilní průmysl a v neposlední řadě i kompletní generální opravy jednoúčelových strojů. V poslední době společnost vyrábí také náhradní díly pro cestovní i závodní motocykly.

Výroba jednoúčelových strojů pro elektrotechnický, automobilový, potravinářský a letecký průmysl se stala od konce 90. let hlavním nosným programem společnosti. Jednoúčelové stroje zkonstruuje a vyrobí přesně podle přání a potřeb zákazníka. Navýšení výroby jednoúčelových strojů si vyžádalo mnohem větší nároky na výrobní i montážní prostory. Z tohoto důvodu společnost v roce 2000 zakoupila bývalý areál textilní továrny o velikosti 22.000 m2, do kterého se v následujícím roce přestěhovala.

Z důvodu stále se zvyšujících požadavků na prostor proběhla zatím největší investice v historii společnosti, rozsáhlá rekonstrukce areálu FPOS. Přestavba započala v říjnu 2012, v červnu 2013 proběhla kolaudace a následně také slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu s více jak 100 parkovacími místy. Díky novým prostorám tak může společnost i nadále rozšiřovat svou výrobu a úspěšně konkurovat ostatním středně velkým podnikům.